نیازمندی نفت و گاز| درج آگهی رایگان| تبلیغ تخصصی

پوشــش اپوکســی PFEP-2251/1

پوشــش اپوکســی PFEP-۲۲۵۱/۱

آگهی رایگان
 •  پیمانکاران عمومی پایپینگ و خط لوله
 •  email
 • email
 • تاریخ ثبت آگهی : ۱۳۹۵/۱۲/۰۷
 • آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۵/۱۲/۰۷
 •    تهران تهران
 • 1179 بازدید
 • شهرک غرب-بلوار دریا-خیابان موج-خیابان عسگری غربی-پلاک 31

بــر پایــه رزیــن اپوکســی و هاردنــر-پلــی آمیــن - %100 جامــد. ایـن پوشـش بـا داشـتن چسـبندگی بسـیار بـالا بـه سـطح فلـزات و همچنیـن سیسـتم هایـی نظیـر اپوکسـی و پلـی یورتــان، مقاومــت بســیار بــالا در مقابــل آب، مــواد شــیمیایی، روغــن هــا، اســیدها، قلیاهــا و حــال هــای نفتــی و آروماتیـک، بـرای پوشـش دهـی سـطوح در معـرض آب شـرب بسـیار مناسـب اسـت.

-مصارف

  ایـن پوشـش بـا شـرایط مختلف آب و هوایـی سـازگاری بالایی دارد و حساسـیت آن بـه شـرایط محیطـی بسـیار کـم بـوده و بـه آسـانی بـا ضخامـت بالا قابـل اعمـال اسـت. ایـن ویژگیهـا کاربـرد ایـن پوشـش را بسـیار گسـترده کـرده اسـت.

به عنوان پوشش نهایی برای:

 • مخازن فلزی و بتنی آب آشامیدنی
 • سطوح داخلی لوله های فلزی و بتنی انتقال آب آشامیدنی
 • کانال ها وکلیه سطوح در تماس با آب آشامیدنی 

- خواص و مزایا

 • چسبندگی بسیار خوب به سطوح فلزی ، بتنی و پوششهای اپوکسی و پلی یورتان 
 • مقاومت شیمیایی عالی در مقابل مواد شیمیائی،روغن ها، اسیدها، بازها ،حلال های نفتی و آروماتیک
 • محافظت سطح زیرین در برابر رطوبت و خوردگی
 • سازگاری عالی در مقابل تغییرات درجه حرارت، عوامل سایشی و فشار، تنش های مکانیکی
 • استحکام بالا
 • مقاومت بسیار بالا در برابر آب
 • قابل اعمال به صورت تک لایه
 • قابلیت شستشو
ثبت آگهی رایگان