نیازمندی نفت و گاز| درج آگهی رایگان| تبلیغ تخصصی

ملات نفوذگر آب بندکننده و کریستال شونده AQUAFIN–IC

ملات نفوذگر آب بندکننده و کریستال شونده AQUAFIN–IC

آگهی رایگان
 •  پیمانکاران عمومی تامین تجهیزات و مصالح
 •  email
 • email
 • تاریخ ثبت آگهی : ۱۳۹۵/۱۲/۰۷
 • آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۵/۱۲/۰۷
 •    تهران تهران
 • 1037 بازدید
 • شهرک غرب-بلوار دریا-خیابان موج-خیابان عسگری غربی-پلاک 31

مـاده ای تـک جزئـی ، غیـر آلـی و پایه سـیمانی اسـت. نفــوذگر و کریــستال شونــده است. سـازه هـای بتنـی را از عمــق آب بنـدی مـی نمایـد. طــوری کـه حتـی اگـر سـطح پوشـش بـه هـر دلیلـی دچـار آسـیب گـردد آب بنــدی بتـن همچــنان کامـل باقـی مـی مانـد.

- مصارف:

جهت آببندی داخلی و خارجی انواع سطوح قدیمی و جدید بتنی :

 • آب بندی مخازن آب آشامیدنی، سیستم های فاضلابی، سازه های دریایی، تونل ها، منهول ها، گذرگاه های زیرزمینی و حوضچه های پرورش ماهی
 • چاله آسانسورها ،دیوارهای حائل، فونداسیون ساختمان ها و پارکینگ ها
 • آب بندی پلنت های عملیاتی آب و فاضلاب ، حوضچه های نگهداری آب 

* آب مورد نیاز جهت کیورینگ این محصول ، از لحاظ تجزیه ای باید سختی بزرگتر یا مساوی 3ºdH داشته باشد.

- خواص و مزایا:

 • اجرای آسان و مقرون بصرفه
 • سریع سخت شونده در تماس با آب و رطوبت
 • مقاوم در برابر فشارهای هیدرواستاتیک قوی تا 13 بار (مثبت و منفی)
 • چسبندگی بسیار عالی به بتن
 • قابل اعمال بر روی سطوح مرطوب
 • فاقد کلراید
 • مقاوم در برابر زنگ زدگی آرماتورها ، یخبندان، شبنم و یا تغییرات دمائی تا 50+ درجه سانتیگراد
 • محافظت از بتن در مقابل اثرات مخرب آب های شیرین و شور، جریان های فاضلابی، آب های خورنده زیرزمینی، کربنات ها، کلرایدها، سولفات ها و نیترات های محلول
 • دارای تأییدیه آب آشامیدنی DVGW و NSF 61
 • غیر سمی و سازگار با محیط زیست
 • ایجاد مانع در برابر کربوناسیون بتن 

* ایــن محصــول پــس از اعمــال و خشــک شــدن، تــرک هــا تــا عــرض 0/4 میلیمتــر را ســیل مــی نمایــد و دارای اثـر خـود ترمیمـی اسـت. بدیـن معنـا کـه اگـر بتـن تـرک بخـورد در نتیجـه رشـد کریسـتال هـا در تمامـی جهـات و جوانـب ، توسـط کریسـتال هـا خودبخـود ترمیـم مـی شـود.

ثبت آگهی رایگان