نیازمندی نفت و گاز| درج آگهی رایگان| تبلیغ تخصصی

افزودنی بتن، روان کننده و کاهنده آب BETOCRETE–A100

افزودنی بتن، روان کننده و کاهنده آب BETOCRETE–A۱۰۰

آگهی رایگان
 •  پیمانکاران عمومی تامین تجهیزات و مصالح
 •  email
 • email
 • تاریخ ثبت آگهی : ۱۳۹۵/۱۲/۰۷
 • آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۵/۱۲/۰۷
 •    تهران تهران
 • 858 بازدید
 • شهرک غرب-بلوار دریا-خیابان موج-خیابان عسگری غربی-پلاک31
افزاینــده کارایــی ، روان کننــده، کاهنــده آب و افزودنــی آب بنــد کننــده بتــن بــر پایــه لیگنـو سـولفونات کـه ضمـن افزایـش کارایـی ، نفوذ پذیـری بتـن را کاهـش داده و دوام آن را بهبـود مـی بخشـد. ایـن محصـول بـا کاهـش چشـمگیر میـزان آب اختـلاط بتـن و ثابـت نگهداشـتن تقریبـی کارایـی آن ، باعـث بهبـود خـواص فیزیکـی و شـیمیایی بتـن مـی گـردد.

-مصارف

 ایـن مـاده پـس از اختـلاط بـا مصالـح تشـکیل دهنـده بتـن ، توسـط ذرات سـیمان جـذب شـده و منجـر بـه کـم کـردن آب اختـلاط بتـن مـی گـردد بـدون ایـن کـه کارایـی بتـن بـه طـور محسوسـی دچـار تغییـر شـود.

 • مخلوط بتن آماده
 • المان های بتنی پیش ساخته
 • کلیه سازه های بتنی اعم از استخرهای شنا ، تونل ها ، پل ها ، فونداسیون ها و . . .
 • جهت تولید بتن با کیفیت در شرایط آب و هوایی گرم 

-خواص و مزایا

 • افزایش دوام بتن
 • کاهش میزان آب با حفظ خواص کاربری
 • بهبود خواص پمپاژ
 • توانایی و قابلیت ذخیره سیمان
 • بهبود کلیه خواص فیزیکی و مکانیکی بتن
 • بهبود ظاهر نهایی سطح
 • محدود کردن خطر جداشدگی ، آب انداختگی و خزش در بتن
 • قابل استفاده جهت بتن با دانسیته بالا و آب بند
 • محافظت از آرماتورها در برابر آب و نمک های محلول
 • پایه آبی ، فاقد کلراید و مواد سمی
 • غیر قابل اشتعال
 • فرموله شده جهت استفاده در منطقه خاورمیانه
 • بهبود کاربری بتن و کاهش نفوذپذیری


ثبت آگهی رایگان