نیازمندی نفت و گاز| درج آگهی رایگان| تبلیغ تخصصی

ماده افزودنی زودگیر کننده و کاهنده آب بتن BETOCRETE–E100

ماده افزودنی زودگیر کننده و کاهنده آب بتن BETOCRETE–E۱۰۰

آگهی رایگان
 •  پیمانکاران عمومی تامین تجهیزات و مصالح
 •  email
 • email
 • تاریخ ثبت آگهی : ۱۳۹۵/۱۲/۰۷
 • آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۵/۱۲/۰۷
 •    تهران تهران
 • 912 بازدید
 • شهرک غرب-بلوار دریا-خیابان موج-خیابان عسگری غربی-پلاک 31

مـاده افزودنـی فاقـد کلرایـد ، زودگیـر کننـده و کاهنـده آب مـی باشـد کـه تمامـی خـواص فیزیکـی و مکانیکـی بتـن را چـه در حالـت خمیری و چه پس از سـخت شـدن آن با تسـریع در زمان گیـرش و همزمان کاهـش مقـدار آب مخلـوط ، بهبـود مـی بخشـد . ایـن مـاده ضمـن کاهـش مقـدار آب اختلاط و نفوذپذیـری بتـن باعث بهبـود ظاهـر سـطح تمـام شـده مـی شـود .

- مصارف

BETOCRETE-E100 بـر پایـه پلیمرهایـی بـا کارایـی بـالا مـی باشـد کـه با پخـش مناسـب ذرات سـیمان در مخلـوط ، باعـث عملکـرد مؤثرتـر آب اختلاط می شـود .  BETOCRETE-E100 شـامل مـوادی اسـت کـه ضمـن تسـریع در گیـرش اولیـه و نهایـی ، مقاومـت اولیـه بتـن را افزایـش مـی دهد.

BETOCRETE-E100 جهت استفاده در موارد ذیل به کار می رود :

 • بتن ریزی در هوای سرد
 • بتن سازه ای و غیر سازه ای
 • بتن ریزی در بزرگراه ها
 • لوله ها و بلوکهای بتنی
 • بتن پیش ساخته و پیش تنیده
 • پل ها ، سقف ها ، تیرها ، کف ها و ...
 • تمام بتن ریزیهایی که قالب برداری سریع و یا بارگذاری زود هنگام بر روی بتن مدنظر می باشد .

-خواص و مزایا

 • افزایش کارایی ضمن کاهش مقدار آب اختلاط
 • امکان کاهش عیار سیمان بتن
 • تسریع در گیرش اولیه و نهایی بتن
 • افزایش مقاومت اولیه بتن
 • کاهش ریسک جداشدگی سنگدانه ها ، آب انداختگی و خزش بتن
 • بهبود ظاهر سطح تمام شده بتن
 • افزایش دوام بتن و کاهش نفوذ پذیری آن
 • پایه آبی ، غیرقابل اشتعال ، غیر سمی
 • فاقد کلراید و نیترات
ثبت آگهی رایگان