نیازمندی نفت و گاز| درج آگهی رایگان| تبلیغ تخصصی

کتاب پردازش تصاویر ماهواره ای در Arc map

کتاب پردازش تصاویر ماهواره ای در Arc map

آگهی رایگان
  • مراکز آموزشی و پژوهشی برگزاری دوره آموزشی
  •  email
  • email
  • تاریخ ثبت آگهی : ۱۳۹۶/۰۴/۲۴
  • آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۶/۰۴/۲۴
  •    فارس شیراز
  • 4980 بازدید
  • شیراز خیابان برق کوچه1 موسسه چشم انداز

کتاب پردازش تصاویر ماهواره ای در Arc map

مولفان: سعید جوی زاده، منیژه براهیمی، شیما اخگر، مسلم شمشیری، امیرحسین احراری

تلفن سفارش : 09382252774-07132341477

آدرس: شیراز-خیابان برق، کوچه 1

پست الکترونیک:

Sjavizadeh@yahoo.com

وب سایت:                       

www.gisland.org

 

سرفصل کتاب:

فصل اول: سنجش از دور. 11

1-1- سنجش از دور. 14

1-1-1 سنجش از دور اپتیکی... 16

1-1-2- سنجش از دور راداری... 18

1-1-3- سنجش از دور ابرطیفی... 21

1-1-4-  سنجش از دور حرارتی... 23

1-1-5- سنجش از دور لایدار. 25

1-2 تصاویر ماهوارهای... 27

1-2-1- توانهای تفکیک..... 28

فصل دوم: ماهواره ها و سنجنده ها 32

2-1 معرفی ماهوارههای سری لندست.... 33

2-1-1- نسل اول ماهوارههای لندست، سنجنده اسکنر چند طیفی... 34

2-1-2- نسل دوم ماهوارههای لندست، سنجنده نقشهبردار موضوعی... 37

2-1-3- نسل سوم ماهوارههای لندست، سنجنده نقشهبردار موضوعی بهبود یافته. 43

2-1-4- نسل چهارم ماهوارههای لندست، سنجنده OLI و سنجنده مادون قرمز حرارتی... 47

2-2 سنجندههای چندطیفی ماهوارههای سری  NOAA... 61

2-3 سنجنده مادیس..... 65

2-4 ماهواره آیکونوس..... 69

فصل سوم : دانلود تصاویر ماهواره ای.. 70

3-1 دانلود تصاویر ماهواره ایی از طریق سایت EarthExplorer.. 71

3-2 دانلود تصاویر ماهواره ایی از طریق سایت GLCF.. 83

3-3 دانلود تصاویر ماهواره ای با استفاده از نرم افزار SAS Planet. 88

3-4- دانلود تصاویر از طریق سایت  libra.developmentseed.. 94

فصل چهارم: آشنایی  با محیط نرم افزار Arc map. 102

4-1- معرفی نرم‌افزار ArcMAP.. 103

4-2- طریقه دسترسی به ArcMAP.. 103

4-3-آشنایی با محیط ArcMAP.. 104

4-4- طریقه اضافه کردن جدول مندرجات... 105

4-5-آشنایی با جدول مندرجات (Table Of Contents) 106

4-6-طریقه اضافه کردن نوارها در محیط ArcMAP.. 110

4-6-1- آشنایی با نوار ابزار استاندار  (شکل 4-14) 111

4-6-2-آشنایی با نوار ابزار Tools (شکل 4-15) 113

4-7- وارد نمودن داده ها(لایه های اطلاعاتی)در ArcMAP.. 115

4-8-انواع روش های ذخیره نمودن  یک پروژه در ArcMAP: 116

4-8-1- ذخیره نمودن یک پروژه: 116

4-8-1-1-باز نمودن یک پروژه : 118

4-8-2- ذخیره نمودن نقشه برای چاپ: 119

4-8-3-استفاده از روش Publisher.. 121

4-8-3-1- بازکردن پروژه Publisher: 130

4-8-4-روش ذخیره ی پروژه به روش PDF: 134

فصل پنجم: ترکیب باندها (Composite bands). 136

5-1- معنی و مفهوم Composite bands. 137

5-2-ایجاد ترکیب رنگی: 145

5-2-1-کاربرد برخی از ترکیب های رنگی: 146

5-3-ایجاد ترکیب رنگی تصاویر ماهواره ای در ArcMAP: 146

فصل ششم: تصحیح هندسیGeoreferencing) ). 150

6-1- ژئورفرنس کردن.. 151

6-2- مراحل انجام Geo Referencing: 152

فصل هفتم: کاربرد نرم افزار Google earth  در محیط GIS. 161

7-1- نرم افزار Google Earth.. 162

7-2-تبدیل لایه های GIS به فرمت Google earth.. 162

7-2-1- Layer To KML. 163

7-2-2- Map To KML. 166

7-3-تبدیل لایه های Google earth به فرمت GIS.. 168

فصل هشتم: موزاییک کردن (Mosaicking). 170

8-1-موزائیک کردن.. 171

8-1-1-روش اول موزاییک کردن: 172

8-1-2-روش دوم موزاییک کردن: 174

فصل نهم: ایجاد برش بر روی تصویر ماهواره ای.. 177

9-1-ایجاد برش بر روی تصاویر ماهواره ای... 178

9-1-1-روش اول برش زدن تصاویر ماهواره ای: 178

9-1-2-روش دوم برش زدن تصاویر ماهواره ای: 180

9-1-3-روش سوم برش زدن تصاویر ماهواره ای: 183

9-1-4-روش چهارم برش زدن تصاویر ماهواره ای: 186

فصل دهم: کنتراست و درخشندگی (Contrast And Brightness function). 191

10-1- کنتراست.... 192

10-2- روش به وجود آوردن تابع کنتراست بر روی تصویر در محیط ArcMap: 192

فصل یازدهم: فیلتر (Filter). 194

11-1-فیلتر. 195

11-2-روش انجام فیلتر در نرم افزار Arc MAP.. 196

11-3- انوع فیلتر کانولوشن... 202

فصل دوازدهم: تحلیل مؤلفه های اصلی PCA (Principal component analyses). 211

12-1- تحلیل مولفه های اصلی... 212

12-2- روش انجام PCA در نرم افزار ArcMAP.. 213

فصل سیزدهم: محاسبه شاخص ها 216

13-1-محاسبه شاخص های سنجش از دور در نرم افزار ArcMAP.. 217

13-2-شاخص پوشش گیاهی NDVI: 231

13-2-1-شاخص (Normalized Difference Vegetation Index)NDVI چیست؟. 231

13-2-2- سری های زمانی و ترکیب های (Composite) شاخص پوشش گیاهی NDVI: 232

13-2-3-کاربردهای NDVI 233

13-2-4-ایجاد یک نقشه NDVI در ArcMAP.. 233

13-3- محاسبه شاخصInfrared Percentage Vegetation Inde (IPVI ). 249

13-4- شاخص( RVI ) Ratio Vegetation Index. 252

13-5- شاخص(DVI ) Divergence Vegetation Index. 254

13-6- محاسبه خط خاک و بدست آوردن معادله خط خاک: 256

13-7- شاخص( WDVI) Weighted Difference Vegetation Index. 262

13-8- شاخص( SAVI) Soil Adjusted Vegetation Index. 264

13-9-شاخص( TASVI )Transformed Soil Vegetation Index. 269

13-10-شاخص ( MSAVI) Modified Soil Adjustment Vegetation.. 273

13-11- شاخص ( MSAVI2) Modified Soil Adjustment Vegetation.. 276

13-12-شاخص Perpendicular Vegetation Index (PVI). 277

13-13-شاخص GEMI 279

13-14- شاخص GVI (لندست TM) 282

13-15-روش Sultan's Formula.. 284

فصل چهاردهم: طبقه بندی (Classification). 287

14-1-طبقه بندی... 288

14-2-محدودیتھای کلاسه بندی تصاویر (داده ھا) 289

14-3- روشهای طبقه بندی در Arc MAP.. 289

14-3-1-طبقه بندی نظارت نشده (Unsupervised) 289

14-3-2-طبقه بندی نظارت شده (supervised) 292

14-4-تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از طبقه بندی نظارت شده و طبقه بندی نظارت نشده: 293

14-5-مراحل کلی تهیه نقشه های کاربری اراضی با استفاده از اطلاعات دور سنجی... 295

14-6-معایب استفاده از فناوری سنجش از دور در تهیه نقشه های کاربری اراضی... 297

14-7- مشکلات تفسیر تصاویر ماهواره ای در تهیه نقشه های کاربری اراضی... 297

14-8- تهیه نقشه کاربری اراضی در Arc MAP به روش طبقه بندی نظارت شده: 298

14-9-تهیه نقشه کاربری اراضی در Arc MAP به روش طبقه بندی نظارت نشده: 303

فصل پانزدهم: برچسب گذاری (Label) بر روی تصاویر ماهواره ای.. 306

15-1- برچسب گذاری... 307

15-2-روش های برچسب گذاری تصاویر ماهواره ای در ArcMAP: 307

15-3- تبدیل برچسبها به Annotation.. 321

فصل شانزدهم: خروجی گرفتن از تصاویر ماهواره ای.. 325

16-1- مقدمه. 326

16-2- چیدمان نقشه. 326

16-3-عناصر چیدمان نقشه. 329

16-4-نمایش کلی عناصر چیدمان نقشه. 331

16-5-محیطView  layout. 333

فصل هفدهم: آشنایی با افزونه ENVI Tools در نرم افزار ArcGIS. 350

17-1- مقدمه. 351

17-2-دسترسی به برخی توابع ENVI در ArcMap. 351

17-3-اضافه کردن امکانات پردازش تصاویر با استفاده از مدلها برای کاربرد مورد نظر  353

ثبت آگهی رایگان