نیازمندی نفت و گاز| درج آگهی رایگان| تبلیغ تخصصی

آگهی های کاربر

حمام کالیبراسیون لوازم کنترل و اندازه گیری ابزار دقیق

1 سال قبل

تعمیرات انواع شیر اطمینان(safety valve) نگهداری و تعمیرات

آگهی رایگان
1 سال قبل

کامپراتور تولید فشار (ترازوی فشار) ۴۰۰ بار تجهیزات آزمایشگاهی

آگهی رایگان
1 سال قبل

کوره کالیبراسیون ۱۲۰۰ درجه طرح پگاسوس لوازم کنترل و اندازه گیری ابزار دقیق

آگهی رایگان
2 سال قبل

کوره کالیبراسیون ۶۰۰ درجه تجهیزات آزمایشگاهی

آگهی رایگان
2 سال قبل

کوره کالیبراسیون ۶۰۰ درجه ساخت کوره

آگهی رایگان
2 سال قبل
ثبت آگهی رایگان