نیازمندی نفت و گاز| درج آگهی رایگان| تبلیغ تخصصی

آگهی های بازرسی فنی و مهندسی

برگزاری دوره ی حضوری بازرسی سازه های فلزی بازرسی فنی و مهندسی

آگهی رایگان
1 سال قبل

بازرسی لوله کشی صنعتی به صورت حضوری بازرسی فنی و مهندسی

آگهی رایگان
1 سال قبل

بازرسی جوش در ساختمان بازرسی فنی و مهندسی

آگهی رایگان
1 سال قبل

دوره ی حضوری بازرسی سند بلاست و رنگ سطح ۱و۲ در اصفهان بازرسی فنی و مهندسی

آگهی رایگان
1 سال قبل

برگزاری دوره ی حضوری بازرسی جوش سطح ۱و۲ در اصفهان بازرسی فنی و مهندسی

آگهی رایگان
1 سال قبل

داروی ظهور و ثبوت فیلم رادیوگرافی تتنال اصل آلمان بازرسی فنی و مهندسی

آگهی رایگان
1 سال قبل

کالر متر و رنگ سنج مدل TCD۱۰۰ کمپانی TIME GROUP بازرسی فنی و مهندسی

آگهی رایگان
1 سال قبل

دستگاه ضخامت سنج التراسونیک کمپانی SALUTRON آلمان مدل UTG Alpha بازرسی فنی و مهندسی

آگهی رایگان
1 سال قبل

دستگاه سختی سنج التراسونیک کمپانی SaluTron آلمان مدل UCI۳۰۰۰ بازرسی فنی و مهندسی

آگهی رایگان
1 سال قبل

دستگاه ترک یاب کمپانی SaluTron آلمان مدل Crack finder X۵ بازرسی فنی و مهندسی

آگهی رایگان
1 سال قبل

دستگاه پایش خطوط لوله پیشرفته CP-logger بازرسی فنی و مهندسی

آگهی رایگان
1 سال قبل

نیم پیل (هافسل) حفاظت کاتدی خوردگی لوله بازرسی فنی و مهندسی

آگهی رایگان
1 سال قبل

دستگاه تست پوشش لوله انتقال نفت و گاز مدل DCVG بازرسی فنی و مهندسی

آگهی رایگان
1 سال قبل

ارائه خدمات بازرسی در تمامی حوزه ها بازرسی فنی و مهندسی

آگهی رایگان
1 سال قبل

بازرسی فنی بازرسی فنی و مهندسی

آگهی رایگان
1 سال قبل

انجام خدمات الاینمنت و بالانس لیزری درمحل بازرسی فنی و مهندسی

آگهی رایگان
3 سال قبل

خدمات کار در ارتفاع و دسترسی با طناب ویونا بازرسی فنی و مهندسی

آگهی رایگان
3 سال قبل

انجام کارهای فنی و مهندسی بازرسی فنی و مهندسی

آگهی رایگان
3 سال قبل

خدمات بازرسی فنی و تست های غیر مخرب بازرسی فنی و مهندسی

آگهی رایگان
3 سال قبل

گروه ها

مشاهده تمام گروه ها
ثبت آگهی رایگان