نیازمندی نفت و گاز| درج آگهی رایگان| تبلیغ تخصصی

فروش تخصصی اتصالات فشار قوی

 

فروش تخصصی اتصالات فشار قوی

آگهی رایگان
  • تولید، فرآوری نفت و گاز پتروشیمی
  •  email
  • email
  • تاریخ ثبت آگهی : ۱۳۹۸/۱۲/۰۴
  • آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۸/۱۲/۰۴
  •    تهران تهران
  • 725 بازدید
  • خیابان مفتح جنوبی کوچه بهبهانی

 

 


 


 

( Fitting ) اتصالات

جهت انشعاب گيري ، تغيير مسير لوله ها , بستن خطوط , تغيير سايز لوله و... از اتصالات استفاده مي گردد.زانوئيها ,فلنج ها , کوپلينگ ها وانشعابات جـــــــزو اتصالات به حساب مي آيند.بسته به نوع اتصال که لب به لب , ساکتي يا پيچي باشد نوع اتصالات نيز تفاوت مي کند. در ادامه انواع اتصالات را توضيح خواهيم داد.

ASME B 16.9 برحسب نسبت فشار خطوط, استانداردهاي متفاوتي براي اتصالات تعريف شده است بعنوان مثال استاندارد

ASME B 31 براي انشعابات با کاربرد عمومي مناسب بوده و استاندارد

براي خطوط با فشار بالا تمهيداتي در نظر گرفته است

 

 

( Elbows ) زانوئيها

 جهت چرخش جريان به اندازه 90 يا 45 درجه از زانوئيها استفاده مي گردد. ولي علاوه بر اين اندازه ها در طراحي هاي خاص زانويي با درجه هاي غير متعارف و بصورت سفارشي نيز ساخته مي شود

Return اتصالي که باعث برگشت 180 درجه اي جريان مي شود «برگشت» يا

Vent مي نامند که به نوعي آنرا مي توان جزو زانوئيها طبقه بندي نمود.برگشت ها در ساخت کويل هاي مبدل هاي حرارتي و

مخازن مورد استفاده قرار مي گيرد.

زانو 45 درجه ، زانو 90 درجه و زانو 180 درجه

( Long-Radius , Short Radius ) بسته به شعاع چرخش , دو نوع زانوئي ساخته و عرضه مي گردد که عبارتند از «شعاع بلند» و «شعاع کوتاه» ب

ASME B16.9 زانوئيهاي شعاع بلند با شعاع 5/1 برابر قطر نامي لوله و براي سايزهاي 4/3 به بالا و زانوئيهاي شعاع کوتاه با شعاع برابر قطر نامي لـــــوله مي باشند.استاندارد

براي شعاع کـــــوتاه اندازه هاي استاندارد را بيان نموده است. اندازه استاندارد هريک از انواع ASME B 16.28   براي شعاع بلند و

زانوئيها ضميمه اين گزارش آمده است. يک نوع از زانوهاي 90 درجه ضمن تغيير جهت در مسير سايز لوله را نيز تغيير مي دهد که آن را «زانوي کاهنده» مي نامند.شعاع زانوئي کاهنده 5/1 برابر قطر نامي انتهاي بزرگتر است.

زانوئي کاهنده

( Miters ) ماتيرها

براي تغيير مسير لوله هاي بزرگتر از 10 اينچ که در فشار پائين کار مي کنند و افت فشار در آنها زياد مهم نباشد , با استفاده از چند تکه لوله که زاويه 90 درجه را تامين مي نمايد , درست مي شود. مايترها ممکن است از دو , سه يا چند تکه درست شوند . هر چقدر تعداد تکه ها زياد باشد مقاومت هيدروليکي مايتر کم مي شود. بطور کلي مقاومت در برابر جريان يک ماتير سه تکه تقريباً دو برابر زانوي شعاع بلند معادل مي باشد ولي از لحاظ اقتصادي مايتر باصـــرفه تر از زانوئي مشــــابه مي باشد.

نحوه نمايش يک مايتر در نقشه بصورت زير است:

4- CUT MITRE BEND SAW BE 15.9mm THK 56 ”

که نشان دهنده يک مايتر چهار تکه ،با انتهاي پخ شده با ضخامت 15.9 ميليمتر با سـايز 56 اينچ مي باشد.

( Tees ) سه راهي ها

            براي انشـــــعاب گيري از خطوط اصلي از سه راهي ها استفاده مي شود. انشعاب گرفته شده مي تواند هم داراي زاويه 90 درجه باشد و هم مي تواند بصورت 45 درجه از آن جــــدا شود. همچنين انشعاب گرفته شده مي تواند با قطري برابر قطر خط اصلي باشد و يا با قطري کمتري از قطر خط اصلي. درصورتي که انشعاب گرفته شده 90

يا «سه راهي مستقيم» مي نامند .اگر قطر انشعاب گرفته شده کمتر از قــــطر خط Straight Tee درجه باشد آنرا

Bullhead مي نامند.نوع ديگري از سه راهي که کـــــاربرد خاص دارد Reducing Tee اصلي باشد آنرا « سه راهي کاهنده» يا

مي باشد که در آن قطر فــــــرعي از قطر اصلي بزرگتر است و به ندرت مــــــــورد استفاده قرار مي گيرد.در سه راهي هاي کاهنده قطر انشعاب نمي تواند کمتر از نصف قطر لوله اصلي باشد.

ساخته مي شوند که عبارتند از Bonney Forge انواع ديگري از انشعاب گيري وجود دارد که به روش

WELDOLET,SOCKOLET,ELBOWLET

در زير توضيح هر کدام از موارد فوق آمده است:

WELDOLET

انشعابي روي لوله اصلي است که روي لوله قرار مي گيرد و يک انشعاب 90 درجه باندازه سايز لوله اصلي يا کوچکتر از خط اصلي مي گيرد.محدوده استفاده از اين نوع انشعاب براي لوله هاي 8/3 اينچ تا ســــــــايز 60  اينچ مي باشد

مي باشد WELD OUTLET مخفف WELDOLET اصطلاح

مي توان کمک گرفت ASME B31.3 اين انشعاب استاندارد سازي نگرديده است ولي از استاندارد

جهت ساخت آن استفاده مي شود. ASTM A 105-A 350 –A 182 معمولاً از متريال

SOCKOLET

است با اين تفاوت که انشعاب فرعي با اتصال «ساکتي» به آن متصل WELDOLET اين اتصال نيز همانند اتصال

مي باشد SOCKET OUTLET نيز مخفف دو کلمه SOCKOLET مي شود.

ASME B16-11 محدوده استفاده از اين اتصال بسته به فشار کاري دارد و اندازه آن بر طبق استاندارد

مي باشد. براي کلاسهاي تا سه هزار پوند اتصال از 8/1 اينچ تا 4 اينچ مي توان انشعاب گرفت و تا کلاس شش هزار از 4/1 اينچ تا 2 اينچ مي توان از آن استفاده نمود.

نيز به شکل زير مورد استفاده قرار مي گيرد ( Threaded ) نوع پيچي آن

ELBOLET

ساخته مي شود Socket,Butt,Thread يک انشعاب کاهنده که بر روي زانوئي ها ( شعاع بلند يا کوتاه) ايجاد مي کند.اين اتصال نيز در سه نوع

LATROLET

مشخصات اين نوع اتصال به شرح زير است

ASME B16-25 انتهاي پخ شده طبق استاندارد

ASME B 16-11 براي نوع «ساکتي» از استاندارد

ANSI B1-20-1 طبق استاندارد Threaded نوع

CAP

جهت مسدود سازي خطوط از کپ استفاده مي شود. اين اتصال نيز همانند ساير اتصالات در سه حالت

ساخته مي شود BUTT WELD,SOCKET WELD,THREADED

مي نامند. ( PLUG ) نوع پيچي از بيرون رزوه شده باشد آنرا پلاگ CAP در صورتي که

( REDUCER ) کاهنده ها

هنگاميکه بخواهيم دو لوله با قطرهاي متفاوت را به همديگر متصل نمائيم از تبدیل استفاده مي کنيم.کاهــــــــــــنده

ساخته مي شوند ( ECC:ECCENTRIC ) و خارج از مرکز ( CC:CONCENTRIC ) ها در دو فرم هم مرکز

 

آدرس مشاهده آگهی :

http://naft118.com/ads/2988/فروش-تخصصی-اتصالات-فشار-قوی.html
ثبت آگهی رایگان